Steroiden naalden

De rings lui ting van de werkwijze (b) (ii) kan worden uitgevoerd door verwarmen of door behandelen van de verbinding met formule 3 met een ringsluitingsmiddel, bijvoorbeeld een natron-trek-5 kend middel, zoals natriumbisulfaat of chloorsulf onzuur, polyfosfor-zuur of zwavelzuur. The rings lazy direction of the process (b) (ii) may be carried out by heating or by treating the compound of Formula 3 with a cyclizing agent, for example a soda-tensile-5 identified agent, such as sodium bisulfate or chloorsulf acid, polyphosphoric acid or sulfuric acid. De reactie wordt bij voorkeur uitgevoerd onder watervrije omstandigheden en kan worden uitgevoerd bij een temperatuur in het traject van -30° C tot +100° C. In plaats daarvan kan ringsluiting worden bewerkstelligd door de vrije carboxygroepen (dat 10 wil zeggen wanneer R" een hydroxygroep is) van de verbinding met formule 3 om te zetten in zuurhalogenidegroepen en het verkregen zuur-halogenide te onderwerpen aan een intramoleculaire Friedel-Crafts reactie. Bij deze reactie kunnen de twee groepen R" verschillend zijn, maar bij voorkeur hebben ze dezelfde betekenis. The reaction is preferably carried out under anhydrous conditions and may be carried out at a temperature in the range of from -30 ° C to + 100 ° C. Alternatively, cyclisation may be effected by the free carboxy groups (that is 10 to say, where R "is an of the compound of formula 3 to be converted into acid halide groups, and subjecting the obtained acid halide to an intramolecular Friedel-Crafts reaction. in this reaction, may be different, the two R "groups, but preferably hydroxy group), they have the same meaning.

Steroiden naalden

steroiden naalden

Media:

steroiden naaldensteroiden naaldensteroiden naalden

http://buy-steroids.org